obchodné podmienky
Obchodné podmienky ivamua
DEFINÍCIE

Služba(y): Akákoľvek zo služieb poskytovaných Poskytovateľom, ako sú uvedené v ponuke „Služby“ v menu tejto webovej lokality.

Klient: Hlavný príjemca služby (služieb)

Poskytovateľ: Ing. Ivana Hlbocká – IVAMUA

Zmluva: Zmluva medzi Klientom a Poskytovateľom potvrdená e-mailom o poskytovaní Služby (služieb)

Poplatok: Čiastka splatná Klientom Poskytovateľovi za Službu(y) v Zmluve

Podujatie: Príležitosť a miesto, kde bude Poskytovateľ poskytovať Služby

Strana: Osoby okrem Klienta vyžadujúce Službu(y) na Podujatí

Štúdio: ulica Jánošíkova, Trnava, Slovenská republika

REZERVÁCIA – SVADOBNÝ DEŇ LÍČENIE/VLASY

Služby sú zabezpečené po prijatí zálohy vo výške 100 € za rezerváciu termínu.

Pri rezerváciách bude na vyžiadanie poskytnutá predbežná cenová ponuka, ktorá bude obsahovať všetky podrobnosti o cenách za jednotlivé služby.

Prijatie zálohovej platby potvrdzuje Zmluvu a zabezpečuje dostupnosť Poskytovateľa pre Podujatie v dohodnutý deň a čas za dohodnutý Poplatok.

Záloha za rezerváciu termínu je nevratná. Výška zálohy bude odpočítaná z celkovej ceny na poskytnuté služby v deň svadby.

Poplatok je vždy dohodnutý prostredníctvom e-mailu, ústne dohody nie sú ponúkané, pretože ich Poskytovateľ nepovažuje za platné.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť špeciálne ponuky a sadzby alebo zmeniť cenník, s výnimkou prípadov, keď už je s Klientom uzatvorená e-mailová Zmluva.

CESTOVNÉ VÝDAVKY ZA REZERVÁCIE V RÁMCI SR

Cestovné náklady vo výške 0,40 € za 1 kilometer (tam aj späť) vznikajú pri všetkých rezerváciách mimo mesta Trnava. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vycestovať mimo mesta Trnava iba v prípade, ak je Služba poskytnutá Klientovi (neveste) a minimálne ďalším 2 Stranám. Za Službu sa v tomto prípade považuje makeup aj účes.

Vzdialenosti sa vypočítavajú pomocou aplikácie google maps a cestovné náklady budú dohodnuté medzi Poskytovateľom a Klientom ako súčasť Zmluvy na vyžiadanie.

NÁKLADY NA UBYTOVANIE V RÁMCI SR

Náklady na ubytovanie vznikajú v súvislosti so službami poskytovanými v rámci SR pri rezerváciách mimo Štúdia, kde by Poskytovateľ musel opustiť svoju domácu adresu Štúdia najneskôr do 6:00.

Toto bude prediskutované a dohodnuté s Klientom počas procesu rezervácie.

50 € sa bude účtovať ako diéta za deň strávený mimo domova kvôli rezervácii.

Poskytovateľ sa bude vždy snažiť nájsť cenovo najefektívnejšiu možnosť za ubytovanie.

Všetky náklady na ubytovanie budú prerokované a dohodnuté s Klientom počas procesu rezervácie.

PLATBA – SVADOBNÝ MAKEUP/VLASY

Zostatok Poplatku bude splatný v deň Podujatia. Platba sa realizuje v hotovosti alebo na účet.

ZODPOVEDNOSŤ KLIENTA

Je zodpovednosťou Klienta informovať Poskytovateľa alebo člena tímu, ktorý sa zaoberá poskytovaním služieb, o akýchkoľvek potenciálnych problémoch, ako sú zdravotné ťažkosti, alergie a/alebo precitlivenosť. Poskytovateľ ani člen tímu nemôžu byť braní na zodpovednosť za akýkoľvek problém, ktorý vznikne alebo stratu, ktorá vznikne Klientovi, ak Klient neinformoval Poskytovateľa a/alebo člena tímu o akýchkoľvek známych problémoch, ako je uvedené vyššie v čase služby.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť Zmluvu, ak sa správanie Klienta bude považovať za nevhodné a/alebo ak Klient nahlási stav, ktorý Poskytovateľ považuje za riziko pre zdravie a pohodu Poskytovateľa/Klienta. V týchto prípadoch sú akékoľvek platby, ktoré už Klient za službu vykonal, nevratné.

ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA

Poskytovateľ sa bude vždy snažiť dodržiavať Zmluvu podľa svojich najlepších schopností.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo ponúknuť Klientovi kompenzáciu v prípade, že nebude schopný dodržať Zmluvu. To úplne závisí od okolností a bude o tom otvorene a čestne diskutovať s Klientom.

ZRUŠENIE SLUŽBY

Platby uskutočnené za službu, ktorá je následne Poskytovateľom zrušená, budú vrátené v plnej výške do 7 dní od zrušenia v prípade, ak Poskytovateľ nenájde za seba náhradu.

V prípade zrušenia služby zo strany Klienta je záloha za rezerváciu termínu nevratná.

DARČEKOVÉ POUKÁŽKY

Darčekové poukážky sú dostupné iba ako elektronické poukážky zaslané e-mailom, vystavené na konkrétne meno a je potrebné ich zakúpiť a zaplatiť v plnej výške na tejto webovej lokalite. Sú platné 12 mesiacov od dátumu vydania a sú neprenosné.

Darčekové poukážky sú vratné iba vtedy, ak ich stornujete e-mailom zaslaným na adresu objednavky@ivamua.sk do 14 dní od nákupu. Náhrada bude vrátená do 7 dní od prijatia zrušenia.

Rezervácie služieb darčekových poukazov je potrebné vykonať e-mailom na adresu objednavky@ivamua.sk a spoločnosť ich potvrdí e-mailom.

Po rezervácii termínu na službu darčekového poukazu je možné ho zmeniť iba raz a zmenu je potrebné zaslať e-mailom na adresu objednavky@ivamua.sk najmenej 2 týždne pred začiatkom poskytovania služby, inak sa darčeková poukážka považuje za neplatnú.

FOTOGRAFOVANIE A POUŽITIE OBRÁZKOV

Fotografie/videozábery Klienta, Strany a Podujatia Poskytovateľ nepoužije v propagačných materiáloch bez výslovného súhlasu Klienta. Poskytovateľ ich môže použiť ako referenciu na rozšírenie portfólia na svojich sociálnych sieťach a na tejto webovej lokalite, ak tieto fotografie/videozábery nijakým spôsobom nehania Klienta.

ZMENY SLUŽIEB A CIEN

Ceny produktov a služieb sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť alebo ukončiť službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo obsah) kedykoľvek bez upozornenia s výnimkou prípadov, kedy je už uzatvorená Zmluva s Klientom.

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODROBNOSTI

Maximálny čas skúšok: maximálny čas, ktorý môže Poskytovateľ stráviť pri jednej skúške Klienta, je 2,5 – 3 hodiny pri rezervácii makeupu a vlasov / 1,5 hodiny pri rezervácii makeupu. Akýkoľvek dodatočný čas potrebný na skúšobné stretnutia bude potrebné rezervovať ako opakovaný pokus.

Opakované skúšky: Ak sa požaduje druhá skúška makeupu a/alebo účesu, platí sa rovnaký poplatok ako za prvú skúšku.

Ďalší členovia tímu pri rezerváciách Poskytovateľa: Členovia tímu budú u Poskytovateľa prítomní iba ak je časová tieseň a nie je možné, aby zabezpečil makeup a/alebo účes v dohodnutom čase.

Umelé mihalnice/trsy: aplikácia umelých mihalníc/trsov je zahrnutá v cene pri službe Svadobný balíček. Pri odmietnutí aplikácie pri službe Svadobný balíček nedochádza k zníženiu ceny. V ostatných prípadoch je cena 7 € za pár.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo vyčleniť čas v rozmedzí:

1,5 hodiny na nevestu v prípade makeupu

2,5 – 3 hodiny na nevestu v prípade makeupu a účesu (v závislosti od náročnosti)

1 hodina na ostatné Strany v prípade makeupu

1,5 hodiny na ostatné Strany v prípade makeupu a účesu

Za účes pri ostatných Stranách sa považuje iba jednoduchý účes (fúkaná, vyžehlenie, hladký drdol nízky/vysoký, vysoký cop hladký/z hollywoodskych vĺn)

Služby líčenia/účesu ostatných Strán: služby líčenia vo veku do 12 rokov sú bezplatné a zahŕňajú iba rúž/lesk na pery, lícenku a trblietavé očné tiene.

Ak je potrebný komplexnejší makeup, bude platiť plná cena spoločenského makeupu.

Kadernícke služby ostatných Strán sú rovnaké bez rozdielu na vek.

Ďalší účastníci pri skúške v Štúdiu: Spolu s Klientom nie je možné, aby sa na skúške nachádzala ďalšia osoba.

Chcete sa objednať?
napíšte mi
Nastavenia Cookies
Čo sú súbory cookies:

Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá v počítači návštevníka webovej stránky (ďalej tiež „návštevník“) alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová stránka na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách návštevníkov (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej stránky alebo jej prehliadaní nemusí opätovne uvádzať.

Účel spracúvania súborov cookies:

Cookies spracúvame za účelom sledovania toho, ako návštevníci používajú webové stránky cieľom porozumieť ich preferenciám ako ja za účelom vytvorenia súhrnných údajov o prevádzke webových stránok, na zistenie trendov a získanie štatistických údajov s cieľom webové stránky ďalej zlepšovať.

Aké typ súborov cookies môžeme spracúvať:

Základné cookies: Tieto cookies sú vyžadované pre základné fungovanie webových stránok, a preto sú vždy zapnuté. Slúžia na zapamätanie si prihlasovacích údajov a zjednodušenie prihlasovania ako aj zapamätanie stavu prebiehajúcej úlohy alebo postupu transakcií.Funkčné cookies: Tieto cookies slúžia na analýzu používania webovej stránky návštevníkmi, optimalizujú funkčnosť webovej stránky, umožňujú uloženie obsahu nákupného košíka ako aj zabezpečujú konzistentné zobrazovanie webových stránok. V prípade odmietnutia tohto typu cookies môže dôjsť k spomaleniu webovej stránky.

Základné cookies: Tieto súbory umožňujú Webovému sídlu zapamätať si informácie, ktoré majú vplyv na vzhľad a/alebo fungovanie Webového sídla. Ide napríklad o preferovaný jazyk alebo sekciu, v ktorej sa návštevík nachádza. Strata uložených informácií v súboroch cookies môže obmedziť funkčnosť Webového sídla.
Analytické cookies: Používajú sa na rozpoznávanie návštevníkov Webového sídla, zisťovanie ich počtov a identifikáciu spôsobu, akým návštevníci používajú Webové sídlo a ktoré z jeho sekcií navštevujú. Umožňujú zlepšovať fungovanie Webového sídla.
Reklamné cookies: Umožňujú prepojenie so sociálnymi sieťami a zdieľanie obsahu z webových stránok. Rovnako umožňujú tretím stranám poskytovanie reklamy založenej na záujmoch návštevníkov. Odmietnutie týchto cookies môže mať za následok zobrazenie reklamy, ktorá nebude pre návštevníka relevantná, alebo nemožnosť účinne sa prepojiť s účtami na sociálnych sieťach a zdieľať na nich obsah.
Cookies tretích strán: Na Webovom sídle okrem používania súborov cookies Poskytovateľa Poskytovateľ umožňuje aj určitým tretím stranám (napríklad administrátori webovej stránky, Google Analytics, Hotjar), aby do počítača návštevníka Webového sídla vložili svoje súbory cookies a mali k nim prístup. Požívanie súborov cookies týmito spoločnosťami sa riadi ich vlastnými zásadami používania osobných údajov, nie zásadami používania osobných údajov Poskytovateľa a Poskytovateľ nezodpovedá za ukladanie súborov cookies na webových stránkach tretích strán a za ich využitie na koncovom zariadení návštevníka.
Na akom základe spracúvame súbory cookies:

Súbory cookise nevyhnutné pre riadne fungovanie a prevádzku webovej stránky sú spracúvané automaticky bez nutnosti súhlasu. Ostatné súbory cookies sú spracúvané na základe súhlasu, pričom za súhlas sa považuje priamo nastavenie prehliadača. Ukladaniu súborov cookies preto môže návštevník kedykoľvek zabrániť zmenou nastavení prehliadača.

Zbieranie informácií tretími stranami:

Webové stránky umožňujú interakciu s celým radom najrôznejších ďalších digitálnych produktov a služieb. Aplikácie môžu pre pohodlie či pre informáciu ponúkať odkazy na webové stránky a aplikácie iných (tretích) strán. Spracovanie údajov v takom prípade podlieha vlastným pravidlám tretích strán pre ochranu súkromia.